Tullen i Vik

nödinge

Nödinge Tullen i vik. I Götaälvdalen hade gränshandeln gamla traditioner. Folket på båda sidor om älven hade både under fredliga och krigiska tider kontinuerlig förbindelse med varandra. Köpmän och bönder sålde sina produkter och gjorde sina inköp där de fann det lämpligast och fördelaktigast. I handeln mellan Sverige, Danmark och Norge spelade marknaderna en viktig roll. […]

Inge Stenkilsson och legenden om Inge i nöd

inge

Inge Stenkilsson, även Inge den äldre, död omkring 1110. Kung av Sverige från 1080 till omkring 1084 och omkring 1088–1110. Den kraftfulle och målmedvetne Inge uppges ha avsatts av svearna cirka 1084 för att han vägrade blota vid alltinget. Inge ska även ha försökt kristna svearna vilket de inte uppskattade. Dessa hade i stället för en tid en hednisk konung, […]

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. Läs mer här Nödinge