Översiktsplan Nödinge 2018

Nödinge

Översiktsplan Nödinge. Den fördjupade översiktsplanen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunen och regionen. Den anger kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Nödinge. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i regionala mål och strategier och den starka tillväxt som Nödinge står […]