Nödinge

i media

i media
i media
Här försöker vi samla allt som skrivs och visas på nätet om Nödinge.

Vad som händer i Nödinge

En facebook sida som tar upp vad som händer och är på gång i Nödinge.

Nödinge småstad

Enligt Ale kommuns översiktsplanering ska Nödinge utvecklas till en småstad och växa till närmare 10 000 invånare fram till år 2030. Nödinge ska bland annat präglas av närheten till både vardagslivets målpunkter och utbudet i Göteborgsregionen. Nödinge ska kännetecknas av variation, trygghet och öppenhet för alla, oavsett sociala förutsättningar eller var du befinner dig i livet.