Nödinge är en stad som växer på flera plan.

Nödinge

Backa Säteris kopplingar till Ostindiska kompaniet

Backa Säteri i Nödinge nämns i äldre jordeböcker som ”Backa Oluf” 1571. År 1737 erhöll egendomen säterifrihet (förmåner som bl.a skattefördelar). I oktober 1668 blev frälsegården Backa uppbuden första gång vid Ale häradsting av handelsmannen i Göteborg, Lars Jonsson Häger. Han hade tillpantat sig gården av fru Anna Kyle den 11 augusti 1662 för en summa av 1200 daler smt (silvermynt). Backa verkar därefter ha stannat i familjen Hägers ägande. Rådmannen Olof Larsson Häger (död 1736) nämns som innehavare liksom hans fru Katarina (1661-1756).

Nödinge

nödinge

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka. I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka.

Inge Stenkilsson – götarnas konung

Inge Stenkilsson, även Inge den äldre, död omkring 1110. Kung av Sverige från 1080 till omkring 1084 och omkring 1088–1110. Den kraftfulle och målmedvetne Inge uppges ha avsatts av svearna cirka 1084 för att han vägrade blota vid alltinget. Inge ska även ha försökt kristna svearna vilket de inte uppskattade. Dessa hade i stället för en tid en hednisk konung, Blot-Sven.